KONSTRUKCJESTALOWE

dla PRZEMYSŁU BETONIARSKIEGO

 • Silosy cementu;

 • Silosy kruszyw;

 • Kompletne układy ważące (Wagi kruszyw, wody cementu);

 • Dozowniki chemii;

 • Wciągarki kruszyw;

 • Mieszalniki;

 • Instalacje recyklingu odpadów budowlanych;

 • Przenośniki taśmowe;

 • Przenośniki ślimakowe (wałowe);

 • Przenośniki rolkowe;

 • Kompletne układy automatyki i sterowania;

 • Owijarka palet;

 • Rozwijarka folii;

 • Płuczka do kostki brukowej;

 • Przenośniki hakowe, paskowe oraz płytowe;

 • Kompletne instalacje do produkcji betonu (węzły betoniarskie);

 • Konstrukcje stalowe (hale, pomosty, podesty serwisowe oraz inne);

 • Systemy automatyki oraz sterowania;

 • Inne.

MASZYNYURZĄDZENIA

Stegu_edited.jpg

MASZYNYURZĄDZENIA

dla BRANŻY RECYKLINGU ODPADÓW

 • Przenośniki zasypowe-dozujące;

 • Przenośniki magazynujące;

 • Przenośniki transportowe;

 • Przenośniki sortownicze;

 • Kabiny sortownicze;

 • Przenośniki ślimakowe (bezwałowe);

 • Przesiewacz bębnowy;

 • Kompletne instalacje technologiczne do sortowania oraz przetwarzania odpadów;

 • Konstrukcje stalowe (hale, pomosty, podesty serwisowe oraz inne);

 • Systemy automatyki oraz sterowania;

 • Inne.

osad.jpg
Przenosniki.jpg

MASZYNYURZĄDZENIA

dla BRANŻY OSADÓW ŚCIEKOWYCH

 • Przenośniki ślimakowe;

 • Przenośniki taśmowe;

 • Przenośniki wg indywidualnych potrzeb;

 • Układy dozujące substraty;

 • Elektroniczne układy wagowe;

 • Mieszarki;

 • Granulatory;

 • Zbiorniki na osady;

 • Silosy substratów;

 • Automatyka i sterowanie;

 • Konstrukcje stalowe.